Home

New Job Application

Please be inform that this page will content Bahasa Malaysia language.

01.PENOLONG JURUAUDIT, GRED W29
a)Bilangan Kekosongan : Satu (1)
b)Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kewangan
c)Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
d)Taraf Jawatan : Sementara
f)Jadual Gaji : RM1,498.00(Minimum) - RM5,678.00(Maksimum)

More details on the application can be downloaded from here

Form application can be downloaded on our download page here
For any inquiries, please contact us through our contact form.

Closing date : July 14, 2017